Thi công vách ngăn vệ sinh tấm compact tại tỉnh Trà Vinh